HOME
Actieviteiten
Αμβρακικό Κόλπο
Seacleaners Greece
Miastros Amfloxia
Dolfijnen
Agenda's 2009 - 2021
Agenda 2011
Agenda 2010
Agenda 2009
SSiF - Nederland
Kinder programma
Workshop zwerfafval
Seacleaners-int CREW
Vrienden van SSiF
LINKS Klikken
English translation
Geschiedenis
Contact - ANBI
Contactformulier
Donatie formulier

 

Contactgegevens:

 • Stichting Seacleaners-int Foundation
 • BTW - NL820256079B01
 • contact@seacleaners-int.nl
 • Postadres: Brugstraat 72 7918AG Nieuwlande Drenthe
 • Seacleaners-int heeft geen bezoek adres, is wel mogelijk op afspraak.
 •  
 • KVK nr: 24449404
 • Rabo rek nr: NL36 RABO 0148535313
 • www.anbi.nl 


Bestuur:

 • tiny Bosveld - Bestuurslid
 • +31 6 18950063

Beleidsplan

 

Naam - Zetel en doelstelling:

 

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Seacleaners-Int Foundation.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
Doel

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. zich richten op natuurgebieden en beschermde natuurgebieden ter bescherming van alle diersoorten, maar in het bijzonder dolfijnen, zeeschildpadden en de gehele maritieme biodiversiteit;
b. het bieden van hulp aan zieke en gewonde dieren;
c. het schoonmaken van de zeeën en binnenwateren overal ter wereld waarbij met name wordt gedoeld op het verwijderen van plastic afval en aanverwante afvalvormen;
d. het geven van voorlichting over het schoonmaken van zeeën en binnenwateren alsmede het voorkomen van vervuiling met plastic;
e. het bewust maken van de problematiek rond de verontreiniging van zeeën, maar ook de binnenwateren;
f. het beheren en in stand houden van de Sea-Alert online overlevingswinkel; ( Opgeheven )
g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
h. zij beoogt niet het maken van winst.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het aangaan van samenwerkingverbanden, personeel en institutioneel;
b. het werven van fondsen;
c. het uitgeven van brochures en het geven van voorlichting;
d. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de
stichting nuttig kan zijn;
e. het afsluiten van contracten met derden die projecten uitvoeren;
f. alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 


 

Voor 12 € per jaar werft Stichting Seacleaners-int donateurs via website en stands.

Het geringe vermogen is in beheer van de oprichters / bestuur van Stichting Seacleaners-int.

Het geringe vermogen wordt gebruikt voor:

Educatief zwerfafval programma / workshops.

Beach Clean Up's.

Internationale ontwikkelings projecten.

Voorlichting via website.

Kantoorbenodigheden.
 


 

Beloning voor bestuurders:

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Stichting Seacleaners-int heeft geen directie en of personeel.

Vrijwilligers krijgen:

Consumpties, werkkleding en reiskosten vergoed.


Zie ons ons actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in de agenda's van de website.


Financiéle verantwoording:

Klik hier >>> PDF

 


Toelichting balans en staat van baten en lasten:

Stichting Seacleaners-int Foundation wordt voorgefinancieerd door de oprichters / bestuursleden

 

Seacleaners-int ontvangt geen subsidie.


De vervoersmiddelen zijn geen eigendom van Seacleaners-int.

Deze worden in bruikleen gebruikt onder vooraf bepaalde voorwaarden.

 


 

 

ik wil donateur-worden van seacleaners-int

 

 

 

 

 


Seacleaners-int Foundation - NL/GR
danny.seacleaners.int@gmail.com